Заболотцівська об'єднана територіальна громада
Львівська область, Золочівський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки для обслуговування господарських будівель та споруд, орієнтовною площею 8,0000 га на території села Заболотці Бродівського району Львівської обла

Дата: 09.10.2020 15:25
Кількість переглядів: 649

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Детального плану території земельної ділянки для обслуговування господарських будівель та споруд, орієнтовною площею 8,0000 га на території села Заболотці Бродівського району Львівської області

 

 

Загальні положення

Замовник СЕО

Заболотцівська сільська рада ОТГ (80630, Львівська обл., Бродівський р-н, с. Заболотці, вул. Шевченка, буд. 12).

ЄДРПОУ: 04372537

Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план території земельної ділянки для обслуговування господарських будівель та споруд, орієнтовною площею 8,0000 га на території села Заболотці Бродівського району Львівської області є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території.

Детальний план території розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки території.

Містобудівна документація «Детальний план території земельної ділянки для обслуговування господарських будівель та споруд, орієнтовною площею 8,0000 га на території села Заболотці Бродівського району Львівської області» розроблена на підставі наступних вихідних даних:

– рішення Заболотцівської сільської  ради «Про надання дозволу на розроблення детального плану території» №924 від 06.08.2020 року;

– завдання на розроблення детального плану території;

– генерального плану с. Заболотці.

На території проектування знаходяться існуючі виробничі будівлі – корівники, телятник, гараж для автомашин, пункт штучного осіменіння, ангар, піднавіс на зерно, забійний цех, автовага зерноскладу, їдальня, пилорама, будка ваги зважування, будівля ремонтної майстерні.

Розробка ДПТ виконується з метою упорядкування обслуговування господарських будівель і споруд..

Проект повинен розроблятися у відповідності до:

– Земельного, Водного та Лісового кодексів України;

– Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

– Закону України «Про відходи»;

– Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

– Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

– Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

– Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

– Закону України «Про екологічну мережу України»;

– Закону України «Про охорону земель»;

– Закону України «Про рослинний світ»;

– Закону України «Про тваринний світ»;

– Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

– ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

– ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

– ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

– ДБН Б.2.4-1-94 «Планування та забудова сільських поселень»;

– ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;

– ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

– ДСП-173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

– ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;

– СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища».

Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Ділянка, що пропонується для розробки детального плану території знаходиться на території с. Заболотці.

Заболотці – село в Україні, у Бродівському районі Львівської області. Орган місцевого самоврядування – Заболотцівська сільська рада, якій підпорядковані села Заболотці, Великі Переліски, Малі Переліски, Висоцько, Лугове.

         7 липня 2015 року утворена Заболотцівська сільська об'єднана територіальна громада, до складу якої увійшли с. Руда-Брідська, с.Ражнів, с. Вовковатиця, с. Велин та с. Мамчурі.   

         Населення становить 941 особа.

Заболотці – велике село, розташоване обабіч залізничної магістралі Львів-Здолбунів, на території Буго-Стирської рівнини в басейні лівих приток верхнього Стиру. Південно-західною частиною села тече річка Стирець, яка бере свій початок між селами Заболотці та Лугове (колишні Чехи) в урочищі відомому під назвою «На Шеметові». Поблизу залізничної магістралі вливається в Стирець потік Болотце, який витікає з джерела посеред села, плине вздовж залізничного полотна та впадає до ставка в селі Вовковатиця, де об'єднується з правим рукавом Стиру. З півдня, заходу і півночі залягають мочари.

Ґрунти чорноземні з покладами глини та опоки. Ще у XIX столітті, як свідчать архівні дані, на них добре родили пшениця, картопля, жито, ячмінь, хміль.

На південному сході села видніється пагорб «Пташник», висота якого становить 287 м над рівнем моря — це найвища точка в околицях Заболотців.

Неподалік від села розташовані два заповідні урочища – Синичівське і Заболотцівське. Відстань до районного центру становить 17 км, що проходить автошляхом місцевого значення. Відстань до найближчої залізничної станції Заболотці становить 0,5 км.

На території проектування знаходяться існуючі виробничі будівлі – корівники, телятник, гараж для автомашин, пункт штучного осіменіння, ангар, піднавіс на зерно, забійний цех, автовага зерноскладу, їдальня, пилорама, будка ваги зважування, будівля ремонтної майстерні.

Розробка ДПТ виконується з метою упорядкування обслуговування господарських будівель і споруд.

Заплановані об’єкти не відносяться до категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягатимуть оцінці впливу на довкілля.

Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Значного негативного впливу під час планованої діяльності на компоненти навколишнього середовища та здоров’я населення не передбачається.

Табл. 1. Ймовірні наслідки виконання ДДП

Поверхневі та підземні води

Водопостачання та водовідведення буде здійснюватись згідно проектних рішень. Створення додаткових впливів на водне середовище не передбачається.

Ґрунт та надра

При будівництві об’єктів можливе тимчасове складування будівельних відходів та залишків матеріалів.

Порушення ґрунтового покриву може відбуватись під час будівництва та руху транспортних засобів.

Потенційними джерелами забруднення ґрунту під час проведення будівельних робіт є просипи сипучих матеріалів при розвантажувально-навантажувальних та перевантажувальних роботах, випадкові проливи бітуму, дизельного палива, емульсії або асфальтобетонної суміші.

Викиди забруднювальних речовин не впливатимуть на геохімічний стан ґрунтового покриву.

Атмосферне повітря

Під час проведення будівельних робіт, пересування техніки, будуть утворюватися: оксид та діоксид азоту; оксид та діоксид вуглецю; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. Дані речовини будуть утворюватися в незначних кількостях без перевищення норм ГДК.

При експлуатації виробничих та складських будівель існує ризик забруднення внаслідок створення стаціонарних джерел викидів забруднювальних речовин.

Акустичний вплив

Під час будівельних робіт, від пересування техніки, виникне додаткове шумове навантаження. Під час експлуатації шумове забруднення створюватиметься внаслідок функціонування вентиляційних систем та технологічного обладнання.

Світлове, теплове та радіаційне забруднення

Очікування впливу не передбачається.

Флора та і фауна

Зважаючи на природні характеристики запланованої для будівництва ділянки та суміжних ділянок, вплив на флору та фауну буде незначним.

Передбачається благоустрій ділянки.

Геологічне середовище

Негативного впливу не очікується.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Територія, на яку розробляється детальний план території, знаходиться поза межами структурних елементів екологічної мережі. На території проектування об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення:

        Проектні пропозиції не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки територія проектування розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено

Альтернативних варіантів проекту не передбачається.

Проектом передбачено застосування найкращих сучасних технологій та практик. Реалізація проекту відбувається з урахуванням діючих вимог українського та європейського санітарного та природоохоронного законодавства. При будівництві будуть враховані містобудівні обмеження та особливості району розташування.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

– статистичну інформацію;

– фонові та лабораторні дослідження стану довкілля;

– оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

– пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання проектних рішень детального плану території, комплекс яких включає:

– дотримання рішень проекту детального плану території щодо раціонального використання території;

– дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством;

– влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків (охоронних, захисних або сигнальних);

– контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;

– контроль за дотриманням викидів забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населеного пункту;

– зменшення рівня викидів шкідливих речовин в повітря, розроблення та реалізація схем оптимізації руху автотранспорту в населених пунктах;

– налагодження централізованої системи водопостачання та водовідведення;

– інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів;

– дотримання вимог щодо санітарного очищення території, розвиток роздільного збору ТПВ, модернізація техніки для санітарного очищення;

– впровадження спостережень за станом та прогнозуванням розвитку небезпечних геологічних процесів на території проектування (зсувні явища, просідання, карстоутворення тощо);

– забезпечення протирадіаційного стану із здійсненням моніторингу та оформленням дозиметричного паспорта;

– забезпечення благоустрою території;

– забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно-акустичних засобів захисту від шуму, а також озеленення вздовж вулиць;

– влаштування шумозахисного екрану;

Передбачаються пожежно-профілактичні заходи, спрямовані на повне або часткове усунення причин виникнення і розвитку пожеж, а також на створення умов, необхідних для успішної їх ліквідації і проведення рятувальних робіт.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО

        Пропонується така структура звіту:

– зміст та основні цілі проекту, його зв’язок з іншими документами державного планування;

– характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

– опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

– заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

– обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

– заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

– резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Заболотцівська сільська рада ОТГ (80630, Львівська обл., Бродівський р-н, с. Заболотці, вул. Шевченка, буд. 12).

15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки для обслуговування господарських будівель та споруд, орієнтовною площею 8,0000 га на території села Заболотці Бродівського району Львівської області (відповідно до п.п. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Просимо надати зауваження та пропозиції.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь